Polish president Duda visits Marian shrine after narrow election win

Polish president Duda visits Marian shrine after narrow election win