Catholic Church silent as Scotland prepares to vote on independence

Catholic Church silent as Scotland prepares to vote on independence