Archbishop Kurtz calls for end to 'religious test' for judicial nominees

Archbishop Kurtz calls for end to 'religious test' for judicial nominees